13. TOMPA MIHÁLY (1817–1868)


FEJEZETEK

Tehetsége nem érte el nagy kortársaiét, de népszerűsége időnként Petőfiével vetekedett. Mélyebbről jött, komoly erőfeszítés árán küzdötte fel magát, eszmei, művészi fejlődése mégis lassú, vontatott. Együtt emlegették Petőfivel és Arannyal, benne látták költészetünk népies átalakulásának harmadik nagy képviselőjét, ám ő így nyilatkozott magáról: "engem igazság szerint csak félig lehet népköltőnek mondani" (levél Arany Jánoshoz, 1848. március 2.). Mindez jelzi fejlődéstörténeti helyét: az átmenetet képviselte irodalmunk újabb és régibb irányai: a népies, nemzeti valamint a romantikus és szentimentális almanach-költészet között.