Turóczi-Trostler József

Turóczi-Trostler József (1888–1962) voltaképpen germanista, de munkásságának jelentős része a magyar irodalom történetével foglalkozik. Korán felfigyelt az újabb német irodalomtörténeti iskolák vívmányaira, egyike a legelsőknek, akik Gundolf, Strich, Wölflin, Worringer és mások eredményeit {69.} ismertették. A nagy összefüggések, századokra átnyúló tipológiai megfelelések kimutatása iránti hajlama innen is eredeztethető. De erős filológiai iskolázottsága, adat- és tényismerete mindig ellensúlyozta a konstrukciók vonzását. Legfontosabb eredményei a motívum- és hatáskutatás területén születtek. Egyik fő témája a magyar és az európai irodalmak kapcsolatainak kimutatása (A magyar nyele felfedezése, A magyar irodalom európaizálódása stb.) Munkásságának ezzel az ágával a magyar összehasonlító irodalomtörténeti kutatás egyik ösztönzője lett.

A felszabadulás után kísérletet tett a marxista módszer alkalmazására, illetve régebbi eredményeinek marxista átgondolására: jól példázzák ezt Petőfi világirodalmi kapcsolatait elemző írásai. Élete nagy részében aktív kritikusi tevékenységet fejtett ki mint a német nyelvű Pester Lloyd liberális szellemű munkatársa.