Kiadások

Kéve. Szerk. Csuka Zoltán. Újvidék, 1928. – A Mi Irodalmunk Almanachja. Újvidék 1931. – Akácok alatt. 1933. – A diófa árnyékában. Kiad. Herceg János. 1942. – Vajdasági ég alatt. Kiad. és bev. Bori Imre. Újvidék 1960, – Híd 1934–1941. Bev. Oskar Davičo. Újvidék 1964. – A mi irodalmunk kis könyve. Kiad. és bev. Bori Imre. Újvidék 1964. Somogyi Pál: Terjed a tűz. Pécs 1921. – Átok-áldott tűz. Újvidék 1926.

{921.} Fekete Lajos: Béklyózott esők feltámadása. Újvidék 1926. – Bilincses gyermekkor. Újvidék 1927. – Szent Grimasz. Szabadka 1929. – Tengerzúgás. 1931. – Vassal és fohásszal. Pécs, 1934. – Delelő nap. Bev. Schöpflin Aladár. 1940.

Tamás István: Öt világrész a Szajna partján. Bev. Kosztolányi Dezső. Szabadka 1927. –Fekete majális. Szabadka 1924. – Nyomtalanul. 1932. – Egy talpalatnyi föld. 1933. – A párizsi rokon. 1933. – A szegedi pedellus. 1934. – Egy férfi visszafordul. Szabadka 1934. – Kék vonat. Szabadka 1934. – Tücsök. 1935. – Aranyhal. 1936.

Szenteleky Kornél: Kesergő szerelem. 1920. – Úgy fáj az élet. Szabadka 1925. – Isola Bella. Kolozsvár 1931. – Holnap, holnap után. Bev. Herceg János. Újvidék 1942. – Úti tarisznya. Szabadka 1942. – Sz. K. irodalmi levelei 1927–1933. Kiad. és bev. Bisztray Gyula–Csuka Zoltán. Zombor–Budapest 1943. – Sz. K. válogatott írásai. I–II. Újvidék 1963.

Csuka Zoltán: Életív 1925–1935. Bev. Juhász Géza. Debrecen 1936. – Buzgó kiáltás. Bev. Benedek Marcell. 1957. – Piros pünkösd Pécsett. Bev. Hajdú Gyula, 1959. – A jugoszláv népek irodalmának története. 1963.

Debreczeni József: Világszép kisasszony. Szabadka 1929. – Hideg krematórium. Újvidék 1950. – Az első félidő. Újvidék 1953. – Belgrádi éjfél 1923–1958. Újvidék 1958. – Emberhús. Újvidék 1959. – Csodabolt. Újvidék 1959. – Szamár a hegyen. Újvidék 1962.

Dudás Kálmán: Déli szél. Szabadka 1930. – Vád helyett. 1941. – Egy marék föld. 1944. – Szederillat. 1961,

Herceg János: Viharban. Bev. Szenteleky Kornél. Zombor 1934. – Tó mellett város. 1937. – Gyászoló kőművesek. Szabadka 1943. – Változó világban. Újvidék 1950. – Bors és fahéj. Újvidék 1951. – Három halász meg egy molnár. Újvidék 1953. – Papírhajó. Újvidék 1953. – Anna búcsúja. Újvidék 1955. – Ég és föld. Újvidék 1959. – Tengerkirály. Újvidék 1959. – Leányvári levelek. Újvidék. 1959.

Majtényi Mihály: Kokain. 1928. – Mocsár. é. n. – A császár csatornája. Kecskemét 1944. – Forró föld. Újvidék 1950. – Élő víz. Újvidék 1951. – Garabonciás. Újvidék 1952. – Bige Jóska házassága. Újvidék 1955. – Lássuk a medvét. Újvidék 1959. – A magunk nyomában. Újvidék 1961. – Szikra és hamu. Újvidék 1963. – Csillagszámoló. Újvidék 1963.

Szirmai Károly: Ködben. 1933. – A halál költője. 1943. – Viharban. Bev.Herceg János. Újvidék 1952. – Katlanban. Újvidék 1958. – Már nem jön senki. 1960. – Örvény. Újvidék 1962.

Laták István: Kolduslázak. 1928. – Düh. Szabadka 1929. – A kültelek. Szabadka 1937. –Szürke napok. Szabadka 1939. – Egy élet árad. 1940. – Vásár. 1941. – Viharos idők vetése. 1948. – Új élet felé. 1949. – Nyugtalan álmok. Újvidék 1952. – Csillagidőben földi évek. Újvidék 1960. – Kavargó sorsok. Újvidék 1962.

Gál László: Versek 1938. – Ötvenhét vers. Újvidék 1949. – Nevető könyv. 1950. – Dal a szegény halászról. Újvidék 1959. – Noé bárkája. Újvidék 1959. – Ispiláng. Újvidék 1960. – Tarlóvirágok. 1962.

Thurzó Lajos: Napos oldal. 1949. – Tavasz Jánoska elindul. Újvidék 1953.

Sinkó Ervin: Éjszakák és hajnalok. Szabadka 1916. – Egy történet, melynek még címe sincs. Pozsony 1922. – A fájdalmas isten. Bécs 1923. – Tenyerek és öklök. 1927. – Sorsok. 1932. – A vasút. Szabadka 1948. – Tizennégy nap. Újvidék 1950. – Áron szerelme. Zágráb 1951.– Kísértet járja be Európát. 1952. – A mi második forradalmunk. Újvidék 1953. – Optimisták I–II. Újvidék 1953–1955. – Egy regény regénye I–II. Újvidék 1961. – Magyar irodalom. Újvidék 1961–1963. – Aegidius útra kelése és más történetek. Újvidék 1963. – Epikurosz hervadt kertje. Újvidék 1964.

Ács Károly: Kéz a kilincsen. Újvidék 1953. – Csönd helyett vers. 1952–1959. Újvidék 1960.

Fehér Ferenc: Jobbágyok unokái. Újvidék 1953. – Álom a dülőutak szélén. Újvidék 1956. – Övig a földbe ásva. Újvidék 1959. – Színek és szavak. Újvidék 1960. Az én nyuszim. Újvidék 1961. – Bízó szerelemmel. Újvidék 1962. – Esővárók. Újvidék 1964. Pap József: Rés. Újvidék 1963.

Zákány Antal: Fönt és alant. Bev. Sulhóf József. Újvidék 1954. – Napfény a sárban. Újvidék 1959. – Varázslat. Újvidék 1961.

Major Nándor: Udvarra nyílik az ablak. Újvidék 1956. – Vereség. Újvidék 1959.