Hadifoglyok írják

Hadifogolysors a második világháborúban


HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK

Sine praeteritis futura nulla  —  Múlt nélkül nincs jövő

Sorozatszerkesztő: dr. Szijj Jolán

A kötet megjelenését
a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége
támogatta

Szerkesztette
dr, Papp Tibor nyugállományú ezredes
a Hadifogoly Híradó felelős szerkesztője

Közreműködött
Kiss Gábor
levéltáros

Antalfy István
a Hadifogoly Híradó szerkesztője

Kiadja
Hadtörténelmi Levéltár
Felelős kiadó dr Szijj Jolán igazgató
ISBN 963 85827 1 5
ISSN 1417-9598


TARTALOM


AJÁNLÁS

BEVEZETŐ

Szerkesztői megjegyzések

FOGSÁGBA ESÉS

Fogságba esés a Szovjetunióban
Fogságba esés Magyarországon
Fogságba esés Ausztriában a szovjet zónában
Fogságba esés az amerikai zónában
Fogságba kerülés a francia zónában
Fogságba esés Csehszlovákiában
Fogságba esés román területen
Magyarok Dániában

ELHURCOLÁS

Elhurcolt civilek

A HADIFOGLYOK SZÁLLÍTÁSA


TÁBOROK A SZOVJETUNIÓBAN, NYUGAT EURÓPÁBAN, MAGYARORSZÁGON

ÁTMENETI ÉS GYŰJTŐTÁBOROK
Magyarország
Románia
Amerikai táborok Ausztriában, Németországban
Francia táborok
Angol táborok
Dán táborok
MUNKATÁBOROK
Szovjet munkatáborok
Francia munkatáborok
Amerikai munkatáborok
SZOVJET BÜNTETŐTÁBOROK

ÉLET A TÁBOROKBAN

EGÉSZSÉGÜGYI VISZONYOK
Orosz hadifogolykórházban Budapesten
Egészségügy Nyugaton
Egészségügy a szovjet táborokban
MAGATARTÁS, VISELKEDÉS
KÜZDELEM A TÚLÉLÉSÉRT
Pótlólagos élelemszerzés
Kulturális tevékenység
Sport
Humor
Hitélet, hazaszeretet
ERRŐL IS, ARRÓL IS...
HADIFOGOLYSÍROK

HAZASZÁLLÍTÁS, FOGADTATÁS


EGYKORI HÍRADÁSOK A MAGYAR RÁDIÓBAN ÉS A SAJTÓBAN


UTÓSZÓ


VÁLOGATÁS A HADIFOGOLYSORSRÓL MEGJELENT KIADVÁNYOKBÓL


JEGYZÉKEK

Személynevek
Földrajzi nevek