SÖRÉNY ÉS KOPONYA


  Reggeli rapszódia

Dísztelen dalok

  Harangfölirat
  Helyzetdal
  A festő
  Szerencsés ember
  Öreg iskola ünnepére
  Dokumentumlíra
  Hattyúdal
  Esti dal
  Megkésett dal
  Dilidal
  Lépnek még
  Dísztelen dal
  Egy pályatársra
  Merénylet
  Dedikáció

Dél keresztje alatt

  Invokáció
  A folyók közt
  Bogotai bagatellek
  Koszorú
  Románc
  Ha
  Dél keresztje alatt
  Körömversek

Szürke szonettek

  A tücsök és a hangya
  A farkas és a bárány
  A fölfuvalkodott béka és az ökör
  A vipera és a róka
  A galambok és a patkányok
  A kelmekészítő és a szénégető
  A favágó és a fejsze
  A fenyőfa és a nád
  Históriai pillanatok
  Dachaui képeslapokra
  Pergamentekercsekre

Űrsorompó

  Isten háta mögött
  El kellene
  Elmondhatom
  K. barátomnak
  Hatalom
  Történelemóra
  Megszokás
  Obsitos dal
  Könyvjelző
  Mélyhűtött álmok helyett
  Hiúság
  Ha majd
  Ha sejtené
  Árnykép
  Mese az írógépről
  Május
  Elrontott rondó
  Kiváltság
  Már alapozzák...
  Sor(s)-vers
  A prédikátor könyve
  Ketrecben
  Kőnyomat
  Egy ige összevont, tárgyas-alanyi ragozása jelentő mód, jelen időben
  Űrsorompó
  Csángó passió
  Tömegsír-vers
  Gyülekezési szabadság zárójelekkel
  Egy öreg ember utolsó fohásza

Históriás énekek odaátra

  A bujdosni se tudó szegénylegény éneke
  Hétlábú bogár
  Páskándi Géza
  Ballada
  Kettős ballada
  N. Stanescu búcsúja
  Örök pásztor
  Elmaradt találkozás Pilinszky Jánossal
  Vae victis
  Madárijesztők
  A clevelandi Kossuth-szobor
  Krónikás ének (Jékely Zoltánnak - odaátra)
  Krónikás ének (Illyés Gyulának - odaátra)
  Visszafojtott szavak a Házsongárdban
  Sörény és koponya


TARTALOM