IV. A magyar népi műveltség múltja és jövője


FEJEZETEK

A magyar népi műveltség egyes elemeinek eredetéről, származásáról, beilleszkedéséről a fentiekben többször ejtettünk szót. Mégis úgy érezzük, hogy könyvünk végén össze kell foglalnunk, hogyan is helyezkedik el ez a kultúra Európában. Ha pedig a múltjáról beszéltünk, akkor megkíséreljük helyét kijelölni a ma és a jövő magyar műveltségében, vagyis megpróbáljuk továbbélésének módját körvonalazni a szocialista kultúrában.