{H-675.} V. Irodalom, mellékletek


FEJEZETEK

Az alábbiakban válogatott könyvészetet állítottunk össze, elsősorban a magyar néprajztudomány újabb kiadványaiból. Teljességre semmiképpen sem törekedtünk, csupán azt tartottuk szem előtt, hogy az olvasók és a kutatók minden egyes fejezethez annyi irodalmat kapjanak, mely részletesebb érdeklődésüket kielégítheti. Egyben azt is jelzik a felsorolt tanulmányok, könyvek, hogy elsősorban ezeket használtuk az egyes fejezetek megírása során és így ezek egyben hivatkozásnak is tekintendők. Rövidítéseket a használat megkönnyítése érdekében nem alkalmaztunk. Nem jelöltük a tanulmányok oldalszámát sem az egyes kiadványokban, mert azt azok tartalomjegyzéke alapján könnyen meg lehet találni.

Itt közöljük az ábrák és képek forrásait és egyéb adatait, továbbá a tájékozódást megkönnyítő mutatókat.