{H-704.} Az ábrák forrásainak és egyéb adatainak jegyzéke

A leggyakrabban előforduló forrásoknál az alábbi rövidítéseket használjuk: Bp. = Budapest; Ethn. = Ethnographia (folyóirat); MagyNépr.2 = Magyarság Néprajza 2. kiadás; NÉ = Néprajzi Értesítő (folyóirat, évkönyv).

1. ábra Zsiray M.: Finnugor rokonságunk. Bp. 1939. 13. – Vogul-manysi, osztják-hanti, zürjén-komi, votják-udmurt, cseremisz-mari stb.

2. ábra Pamlényi E. (red): Die Geschichte Ungarns. Bp. 1971. 13. nyomán

3. ábra Felhasználtuk a térkép megszerkesztéséhez: MagyNépr.2 1: 23–27; Ortutay Gy.: Kis magyar néprajz. Bp. é.n.; Balassa I.: Magyar néprajz. Bp. 1947. 17.; Kósa L.–Szemerkényi Á.: Apáról fiúra. Bp. 1973

4. ábra Bátky Zs.: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Bp. 1906. 83. 20. tábla I. nyomán

5. ábra MagyNépr.2 2: 103

6. ábra Kós K.: Népélet és néphagyomány. Bukarest, 1972. 242. nyomán

7. ábra Kós K.: Népélet és néphagyomány. Bukarest, 1972. 243. nyomán

8. ábra Morvay J. NÉ 49(1967), 29. A Magyar Néprajzi Atlasz 151/1. lapja nyomán

9. ábra Katona I. Ethn. 74(1963), 17. 6. kép nyomán

10. ábra Saját felmérés

11. ábra 1–2. Balassa I.: Az eke és a szántás története Magyarországon. Bp. 1973. 535–7.; Tápé története és néprajza. Fedőlap. Tápé, 1971 nyomán

12. ábra MagyNépr.2 4: XLI. tábla fényképe nyomán

13. ábra Dankó I.: A gyulai vásárok. Gyula, 1963. nyomán

14. ábra Dankó I.: A gyulai vásárok. Gyula, 1963. nyomán

15. ábra Molnár Gy. Ethn. 78(1967), 595. 2. kép nyomán

16. ábra Gilyén N.–Mendele F.–Tóth J.: A Felső-Tisza-vidék népi építészete. Bp. 1975. 24. 15. kép nyomán

17. ábra A II. József császár-féle felmérés. Hofer T. bocsátotta rendelkezésünkre

18. ábra Bárth J. Ethn. 86(1975), 249. 5. kép nyomán

19. ábra Gilyén N.–Mendele F.–Tóth J. i. m. 185–275. ábra nyomán

20. ábra Bátky Zs. NÉ 26/1934, 46. 1. ábra nyomán

21. ábra Szinte G. NÉ 10(1911), 176–7. 23. tábla nyomán

22. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 114. nyomán

23. ábra Györffy I. NÉ 9(1908), 15. 7. ábra nyomán. A telek hossza kb. 40 m, szélessége 16 m.

24. ábra Hofer T. bocsátotta rendelkezésünkre

25. ábra Gönyey S. NÉ 34(1942), 221. 1. ábra nyomán

26. ábra Cs. Sebestyén K. NÉ 33(1941), 39. 4. ábra nyomán

27. ábra Cs. Sebestyén K. NÉ 33(1941), 41. 5. ábra nyomán.

28. ábra Gilyén N.–Mendele F.–Tóth J. i. m. 164. 254. ábra nyomán

29. ábra Balassa M. I. vázlatai nyomán

30. ábra Barabás J. NÉ 49(1967), 16. A Magyar Néprajzi Atlasz 54/2 lapja nyomán

31. ábra Gönyey S. NÉ 23(1931), 108. II. tábla 1. nyomán

32. ábra Bátky Zs. NÉ 30(1938), 7. 26, 28, 29. ábrák nyomán

33. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 37. ábrája nyomán

34. ábra Gönyey S. NÉ 23(1931), 9. 1. ábra nyomán

35. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 198. ábrája nyomán

36. ábra Végh J. Ethn. 51(1940), 424. 7. ábra nyomán

37. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 174. nyomán

38. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 175. nyomán

39. ábra Viski K. NÉ 24(1932), 22. 1. ábra nyomán

40. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 200. nyomán

41. ábra 1–2. ábra. Márkus M. NÉ 32(1940), 98. 10. ábra. 5. 11; 3. ábra Iváncsics N. Ethn. 69(1958), 416. 3. ábra c. nyomán

{H-705.} 42. ábra Márkus M. NÉ 32(1940), 115, 21. ábra 4, 8, 9. nyomán

43. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 204. nyomán

44. ábra Balassa I.: Földművelés a Hegyközben. Bp. 1964. 104. 81. ábra nyomán

45. ábra Gönyey S. Ethn. 68(1957), 505. 1. ábra nyomán

46. ábra Kós K.–Szentimrei J.–Nagy J.: Kászoni székely népművészet. Bukarest 1972. 78. 38. kép nyomán

47. ábra Novák I. L. NÉ 14(1913), 53. nyomán

48. ábra Györffy I. MagyNépr.2 124. nyomán

49. ábra Iváncsics N. Ethn. 77(1966), 363. II. tábla nyomán

50. ábra Kardos L.: Az Őrség népi táplálkozása. Budapest, 1943. 220. 172. ábra nyomán

51. ábra Balassa M. I. vázlata nyomán. Az épület teljes hossza: 13,21 m, szélessége: 5,24+1,10 m tornác

52. ábra Balassa M. I. vázlata nyomán. Az épület legnagyobb hossza: 23,27 m, az egyik szárnya: 13,85, a másik: 15,33 m.

53. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 117. nyomán

54. ábra Balassa M. I. vázlata nyomán. Az épület hossza: 24,34 m. szélessége: 7,13 m.

55. ábra Balassa M. I. vázlata nyomán. Az épület hossza: 11,60 m; szélessége: 4,70 m.

56. ábra Balassa I.: Magyar Néprajz. Bp. 1947. 124. Csikós T. A. rajza nyomán

57. ábra Györffy I. NÉ 10(1909), 73. 8. ábra nyomán

58. ábra Vargha L. Ethn. 73(1962), 182. nyomán

59. ábra Gilyén N.–Mendele F.–Tóth J. i. m. 40., 43. ábra nyomán

60. ábra Cs. Sebestyén K. NÉ 33(1941), 46. 10. ábra nyomán

61. ábra Kós K. i. m. 1972. 46. nyomán. A ház hossza: 10,00 m; szélessége: 7,90 m.

62. ábra Ecsedi I.: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. Debrecen 1934. 290. 74. ábra nyomán

63. ábra Ecsedi I. i. m. 1934. 219. 75. ábra nyomán

64. ábra Barabás J. Ethn. 61(1950), 83. 1. ábra nyomán. Hossza: 3,00 m.

65. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 2. tábla. 1–3. rajz nyomán

66. ábra Balassa I.: A magyar kukorica. Bp. 1960. 163. 59. ábra nyomán. Uo. lásd a térkép forrásait is.

67. ábra Kovács L. NÉ 29(1937), 21. 31. ábra nyomán

68. ábra Kovács L. NÉ 29(1937), 32. 47. ábra nyomán

69. ábra Kovács L. NÉ 29(1937), 17. 26. ábra nyomán

70. ábra Kovács L. NÉ 29(1937), 37. 58. ábra nyomán

71. ábra Balassa I. i. m. 1964. 54. nyomán. Nagy D. rajza

72. ábra Balassa I. i. m. 1964. 76. nyomán. Nagy D. rajza

73. ábra 1–4. Kántor M. NÉ 18(1926), 84. 1. ábra; 5–7. Györffy I. MagyNépr.2 2: 172. ábrák nyomán

74. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 178. ábra nyomán

75. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 177. rajza nyomán

76. ábra Szolnoky L. NÉ 49(1967), 7. A Magyar Néprajzi Atlasz 15/1. lapja nyomán

77. ábra Nagy Gy. Ethn. 65(1954), 508. X. tábla nyomán

78. ábra Balassa I. Ethn. 60(1949), 113. 1. ábra nyomán. Ezeket nevezik általában magyar villának.

79. ábra Nagy Gy. Ethn. 65(1954), 493. VII. tábla rajzai nyomán

80. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 186. nyomán

81. ábra Balassa I. Acta Ethnographica 10(1961), 348–357. 1, 6, 11. ábra nyomán. Csikós T. A. rajzai

82. ábra Bálint S. NÉ 28(1936), 120. nyomán

83. ábra Balassa I. i. m. 1960. 209. 88. ábra nyomán. Csikós T. A. rajzai

84. ábra Balassa I. i. m. 1960. 236. ábra nyomán. Csikós T. A. rajzai

85. ábra MagyNépr.2 1: 42. nyomán

86. ábra Gunda B. NÉ 29(1937), 65. 40. ábra nyomán

87. ábra Nagy Gy. NÉ 38(1956), 90. 3. rajza nyomán

88. ábra Domanovszky Gy. NÉ 32(1940), 173. 7. ábra nyomán

89. ábra Nagy Gy. Ethn. 77(1966), 287. V. tábla nyomán

{H-706.} 90. ábra Kecskés P. Ethn. 77(1966), 507. 14. ábra nyomán. Az elnevezések szőlővidékenként változnak.

91. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 198. nyomán

92. ábra Vincze I. Ethn. 71(1960), 12. 12. ábra nyomán

93. ábra Vincze I. Ethn. 69(1958), 2. 1. ábra nyomán

94. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 50. nyomán

95. ábra Molnár B. Ethn. 68(1957), 486. 5. ábra nyomán

96. ábra Kós K. Ethn. 60(1949), 162. 5. ábra nyomán

97. ábra Szabadfalvi J. Ethn. 67(1956), 465. 12. ábra nyomán

98. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 12. ábra nyomán

99. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 18. ábra nyomán

100. ábra Ecsedi I. Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen 1933. 211. 54. ábra

101. ábra Kovách A. NÉ 5(1904), 51. 1. ábra nyomán

102. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 37. nyomán

103. ábra Ecsedi I. i. m. 1933. 159. 16. ábra nyomán. Csikós T. A. rajza

104. ábra Kiss L. Ethn. 54(1943), 35. nyomán

105. ábra Végh J. NÉ 31(1939), 47. 10. ábra F. nyomán

106. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 51. nyomán

107. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 55. nyomán

108. ábra Ecsedi I. i. m. 1934. 158. 11. ábra és Györffy I. MagyNépr.2 2: 57. nyomán

109. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 58. nyomán

110. ábra Kiss L. NÉ 29(1937), 164. 2. ábra nyomán

111. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 78. nyomán

112. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 106. nyomán

113. ábra Béres A.: Déri Múzeum Évkönyve 1960–61. 188. 6. ábra nyomán

114. ábra Györffy I. Ethn. 48(1937), 119. nyomán

115. ábra Béres A. i. h.

116. ábra Béres A. i. h.

117. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 95 nyomán

118. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 86. 21. tábla 1–4. rajz nyomán

119. ábra K. Kovács P. Ethn. 62(1951), 376. 1. ábra nyomán. Csikós T. A. rajza

120. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 111. nyomán

121. ábra Garay Á. NÉ 27(1935), 115. rajza nyomán

122. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 115. nyomán

123. ábra Tálasi I. Ethn. 47(1936), 170. 11. ábra nyomán

124. ábra Balassa I. i. m. 1947. 85. nyomán. Csikós T. A. rajza

125. ábra Györffy I. MagyNépr.2 2: 117. nyomán

126. ábra Kiss L. NÉ 29(1937), 319. 25. ábra nyomán

127. ábra Balogh I. Ethn. 76(1965), 182. 20. kép nyomán

128. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 82. 20. tábla 7. ábra. nyomán

129. ábra Garay Á. NÉ 28(1936), 111. nyomán

130. ábra Balogh I. Ethn. 76(1965), 178. 14. ábra nyomán

131. ábra Balogh I. Ethn. 77(1966), 85. 29. ábra nyomán

132. ábra Bodgál F. Ethn 71(1960), 525. 1. ábra nyomán

133. ábra Balogh I. Ethn. 77(1966), 77. ábra nyomán

134. ábra Balassa I. i. m. 1964. 154. 139. ábra nyomán. Nagy D. rajza

135. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 62. tábla 2. ábra nyomán

136. ábra Borzsák E. NÉ 33(1941), 214. 5. ábra 10–11. nyomán

137. ábra Borzsák E. NÉ 33(1941), 228. 8. ábra nyomán

138. ábra Kardos L. i. m. 162. 80–81. ábra nyomán

139. ábra Bátky Zs. MagyNépr.2 1: 52. nyomán

140. ábra Balassa I. i. m. 1947. 54. nyomán. Csikós T. A. rajza

141. ábra Kardos L. i. m. 106. 29. ábra nyomán

142. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 183. 57. tábla 10. ábra nyomán

143. ábra Kardos L. i. m. 107. 31–33. ábra nyomán

144. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 183. 57. tábla 15. ábra nyomán

145. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 183. 57. tábla 12. ábra nyomán

146. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 177. 55. tábla 12–13. ábra nyomán

{H-707.} 147. ábra Kardos L. i. m. 136. 47–49. ábra nyomán

148. ábra Kardos L. i. m. 142. 56. ábra nyomán

149. ábra Kardos L. i. m. 141. 55. ábra nyomán

150. ábra Kovács L. NÉ 33(1941), 121. 2. ábra nyomán

151. ábra Kovács L. NÉ 33(1941), 122. 4. ábra nyomán

152. ábra Nagy J.: A népi kendermunka műszókincse Magyarvalkón (Kalotaszeg). Debrecen, 1938. 23. 23–24. ábra nyomán

153. ábra Nagy J. i. m. 28. 27. ábra nyomán

154. ábra Kós K. i. m. 1974. 218. 8. ábra nyomán

155. ábra Kovács L. NÉ 33(1941), 129. 14. ábra nyomán

156. ábra Kovács L. NÉ 33(1941), 132. 18. ábra nyomán

157. ábra Domokos P. P. NÉ 27(1935), 109. I. tábla 4. ábra nyomán

158. ábra Bátky Zs. i. m. 1906. 83. 20. tábla 10. ábra nyomán

159. ábra Dorogi M. Ethn. 67(1956), 303. I. tábla 1–7. ábra nyomán

160. ábra Garay Á. MagyNépr.2 1: 328. rajza nyomán

161. ábra Györffy I. MagyNépr.2 1: 338. rajzai nyomán

162. ábra Györffy I. MagyNépr.2 1: 341. rajza nyomán

163. ábra Györffy I. MagyNépr.2 1: 341. rajza nyomán

164. ábra Fél E. NÉ 34(1942), 97. 4. ábra nyomán

165. ábra Palotay G. NÉ 29(1937), 338. 2. ábra nyomán

166. ábra Kós K. i. m. 1974. 196. 19. rajza nyomán

167. ábra Györffy I.: Cifraszűr. Bp. 1930. 91. ábra nyomán

168. ábra Györffy I. MagyNépr.2 1: 348. nyomán

169. ábra Balogh I. Ethn. 70(1959), 306. 4. kép nyomán

170. ábra Györffy I. MagyNépr.2 1: 356. nyomán

171. ábra Gönyey S. NÉ 24(1932), 127. nyomán. A bőr mérete 17×28 cm.

172. ábra Györffy I. MagyNépr.2 1: 363. nyomán

173. ábra Szebeni G. Ethn. 73(1962), 80. 36. ábra nyomán. Az összerakást ún. farkasfogas technikával végezték.

174. ábra Béres A. Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1957 111. 19. rajza nyomán

175. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 246. nyomán

176. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 243. rajzai nyomán

177. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 251. rajzai nyomán

178. ábra Haáz F. NÉ 33(1941), 96. 1. ábra nyomán

179. ábra Cs. Sebestyén K. Ethn. 65(1954), 379. Csete B. rajza

180. ábra Ferencz K.–Palotay G.: Hímzőmesterség.2. Bp. 1940. 17. 20. ábra nyomán

181. ábra Ferencz K.–Palotay G. i. m. 17. 21. ábra nyomán

182. ábra Ferencz K.–Palotay G. i. m. 12. 1. ábra nyomán

183. ábra Ferencz K.–Palotay G. i. m. 20. 36. ábra nyomán

184. ábra Ferencz K.–Palotay G. i. M. 28. 59. ábra nyomán

185. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 284. nyomán

186. ábra Ferencz K.–Palotay G. i. m. 36. 76. ábra nyomán

187. ábra Ferencz K.–Palotay G. i. m. 58. 145. ábra nyomán

188. ábra Kós K. i. m. 1972. 158. 60–62. ábra nyomán

189. ábra Béres A. Ethn. 64(1953), 274. 29. ábra nyomán

190. ábra Béres A. Ethn. 64(1953), 270. 19. ábra nyomán

191. ábra Szabó K. NÉ 24(1932), 74. 1–4. ábra nyomán

192. ábra Kiss L. NÉ 20(1928), 49. nyomán

193. ábra Györffy L. Ethn. 78(1967), 266. 34–37. ábrák nyomán

194. ábra Zentai J. Ethn. 73(1962), 456. 2. ábra nyomán

195. ábra Kálmán B.: Nyelvjárásaink. Bp. 1971. 119. nyomán

196. ábra Bartók B. gyűjtése. Manga J.: Magyar népdalok, népi hangszerek. Bp. 1969. 15.

197. ábra Rajeczky B.: Magyar népzene I. Bp. é. n. 24.

198. ábra Rajeczky B. i. m. 26.

199. ábra Manga J. i. m. 21.

200. ábra Bartók B. gyűjtése. Manga J. i. m. 21.

201. ábra Manga J. gyűjteményéből

{H-708.} 202. ábra Manga J. Ethn. 50(1939), 138. 1. ábra nyomán

203. ábra Kodály Z. MagyNépr.2 4: VIII. tábla nyomán

204. ábra Kodály Z. MagyNépr.2 4: 381. nyomán

205. ábra Lajtha L.–Gönyey S. MagyNépr.2 4: 82. ábrái nyomán

206. ábra Martin Gy. A magyar nép táncai. Bp. 1974. 28.

207. ábra Lajtha L.–Gönyey S. MagyNépr.2 4: 78. ábrái nyomán

208. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 302. ábra nyomán

209. ábra Jagamas J.–Faragó J.: Romániai magyar népdalok. Bukarest, 1974. 220. 217. dallam

210. ábra Albert E.–Faragó J.: Háromszéki népballadák. Bukarest, 1973. 137. 59. dallam

211. ábra MagyNépr.2 3: XII. tábla nyomán

212. ábra N. Bartha K. MagyNépr.2 4: 385. nyomán

213. ábra N. Bartha K. MagyNépr.2 4: 409. nyomán

214. ábra N. Bartha K. MagyNépr 2 4: 405. nyomán

215. ábra N. Bartha K. MagyNépr.2 4: 410. nyomán

216. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 347. nyomán

217. ábra Balassa I. i. m. 1960. 440. 214. ábra nyomán

218. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 348. nyomán

219. ábra Haáz F.–Siklódi P. NÉ 24(1932), 118–9. nyomán

220. ábra Seemayer V. Ethn. 47(1936), 75. nyomán

221. ábra Kós K. i. m. 1972. 229. 20. ábra 2. nyomán

222. ábra Kiss L.–Rajeczky B.: Siratók. Bp. 1966. 473–4. 120. dallam.

223. ábra Kiss L.–Rajeczky B. i. m. 315–6. 62. dallam.

224. ábra Kiss L.–Rajeczky B. i. m. 741. 202. dallam

225. ábra Kós K. i. m. 1972. 229. 20. ábra nyomán

226. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 355. nyomán

227. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 356. nyomán

228. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 376. nyomán

229. ábra Balassa I. i. m. 1947. 169. Csikós T. A. rajza nyomán

230. ábra Viski K. MagyNépr.2 2: 352. nyomán

231. ábra Szűcs S. Ethn. 63(1952), 161. 2. ábra nyomán

232. ábra Szűcs S. Ethn. 63(1952), 165. 7. ábra nyomán

233. ábra Diószegi V. NÉ 49(1967), 31. A Magyar Néprajzi Atlasz 185/1. lapja alapján. A jelzéseket összevontuk