{G-807.} Verzeichnis der wichtigsten Fachzeitschriften und -Jahrbücher

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Zeitschrift). Budapest.

Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae (Zeitschrift). Budapest.

Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae (Zeitschrift). Budapest.

Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Zeitschrift). Budapest.

Agrártörténeti Szemle (Historia Rerum Rusticarum. Zeitschrift). Budapest.

Alba Regia (Annales Musei Stephani Regis). Székesfehérvár.

Archeológiai Közlemények (Archäologische Mitteilungen. Zeitschrift). Budapest.

Arrabona (Jahrbuch des Museums zu Győr). Győr.

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Mitteilungen der Museen des Komitates Békés). Békéscsaba.

Békési Élet (Wissenschaftliche und kulturelle Zeitschrift). Békéscsaba.

Cumania (Acta Museorum ex comitatu Bács-Kiskun). Kecskemét.

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Annales Musei Debreceniensis de Frederico Déri nominati). Debrecen.

Dissertationes Ethnographicae (Veröffentlichung des Ethnographischen Lehrstuhls der Eötvös-Loránd-Universität). Budapest.

Dunántúli Szemle (Wissenschaftliche und kulturelle Quartalschrift). Szombathely.

Az Egri Múzeum Évkönyve (Annales Musei Agriensi). Eger.

Egyetemes Philologiai Közlöny (Archivum Philologicum. Zeitschrift). Budapest.

Életünk (Zeitschrift). Szombathely.

Erdélyi Múzeum (Siebenbürgisches Museum. Zeitschrift). Kolozsvár.

Ethnographia (Zeitschrift der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft). Budapest.

Europa et Hungaria. Congressus ethnographicus in Hungaria. 16–20. X. 1963. Budapest. Red. v. Gy. Ortutay–T. Bodrogi. Budapest, 1965.

Folklór Archivum (Veröffentlichung der Ethnographischen Forschungsgruppe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften). Budapest.

Föld és Ember (Quartalschrift der Anthropologischen Sektion der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft). Szeged.

Földrajzi Közlemények (Bulletin International de la Société Hongroise de Géographie). Budapest.

A Hajdúsági Múzeum Évkönyve (Jahrbuch des Hajdúsági Museums). Hajdúböszörmény.

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Jahrbuch des Herman-Ottó-Museums Miskolc [Ungarn]). Miskolc.

Híd (Zeitschrift für Literatur, Kunst und Gesellschaftswissenschaft). Újvidék – Novi Sad.

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Annales Musei de Iano Pannonio nominati). Pécs.

Jászkunság (Quartalschrift). Szolnok.

Létünk (Zeitschrift für Gesellschaft,,Wissenschaft und Kultur). Újvidék – Novi Sad.

Lud Slowiańsky (Zeitschrift). Wroclaw.

Magyar Népköltési Gyűjtemény (Sammlung der Ungarischen Volksdichtung). I–XIV. Pest – Budapest 1872–1924.

A Magyar Népzene Tára (Corpus Musicae Popularis Hungaricae). I–VI. Budapest 1951–1973.

A Magyarság Néprajza (Volkskunde des Ungartums). I–IV. 2. Aufl. Budapest 1941.

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei (Mitteilungen der Abteilung für Sprach- und Literaturwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften). Budapest.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományos Osztályának Közleményei (Mitteilungen der Wissenschaftlichen Abteilung für Gesellschaft und Geschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften). Budapest.

{G-808.} A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei (Mitteilungen des Herman-Ottó-Museums Miskolc). Miskolc.

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Jahrbuch des Móra-Ferenc-Museums, Szeged). Szeged.

Műveltség és Hagyomány (Studia ethnologica Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae. Jahrbuch des Ethnologischen Instituts der Universität Lajos Kossuth [Debrecen, Ungarn]). Budapest – Debrecen.

Népi kultúra – Népi társadalom (Folklorica et Ethnographica. Jahrbuch der Ethnographischen Forschungsgruppe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften). Budapest.

Népünk és Nyelvünk (Zeitschrift der ethnographischen, gesellschaftswissenschaft lichen und sprachwissenschaftlichen Sektionen des Szegediner Komitees zur Forschung der Tiefebene). Szeged.

Néprajz és Nyelvtudomány (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio ethnographica et linguistica). Szeged.

Néprajzi Értesítő (Anzeiger des Ethnographischen Museums; seit 1954: Jahrbuch des Ungarischen Ethnographischen Museums). Budapest.

Néprajzi Közlemények (Ethnographische Mitteilungen. Zeitschrift). Budapest.

Nógrád Megyei Múzeumi Közlemények (Mitteilungen der Museen des Komitats Nógrád). Balassagyarmat – Salgótarján.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Jahrbuch des Jósa-András-Museums von Nyíregyháza). Nyíregyháza.

Orvostörténeti Közlemények (Communicationes de historia artis medicinae). Budapest.

Savaria (Bulletin der Museen des Komitats Vas). Szombathely.

A Somogyi Múzeumok Közleményei (Mitteilungen der Museen des Komitats Somogy). Kaposvár.

Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau. Lokalhistorische Quartalschrift). Sopron.

Studia Comitatensia (Studien aus den Museen des Komitats Pest. Jahrbuch). Szentendre.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Zeitschrift). Budapest.

Századok (Mitteilungen der Ungarischen Historischen Gesellschaft. Zeitschrift). Budapest.

Szegedi Füzetek (Sprach- und literaturwissenschaftliche Zeitschrift). Szeged.

Színháztörténeti Értesítő (Theaterwissenschaftlicher Anzeiger. Zeitschrift). Budapest.

Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Jahrbuch der Museen des Komitats Szolnok). Szolnok.

Településtudományi Közlemények (Siedlungswissenschaftliche Mitteilungen. Studien des Städtebaukunst-Lehrstuhles der Technischen Universität). Budapest.

Új Magyar Népköltési Gyűjtemény (Neue Sammlung der Ungarischen Volksdichtung). I–XVIII. Budapest 1940–1975.

Ungarische Jahrbücher. Berlin.

Ural-Altaische Jahrbücher. Göttingen.

Vasárnapi Ujság (Sonntagszeitung. Wochenblatt). Budapest.

Vasi Szemle (Wissenschaftliche und kulturelle Quartalschrift). Szombathely.

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Mitteilungen der Museen des Komitats Veszprém). Veszprém.