Könyv- és könyvtártörténeti
szöveggyűjteményTARTALOM

Bényei Miklós: Eötvös József könyvtára
Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk bontakozása a 16-17. században
Berlász Jenő: Jankovich Miklós könyvtári gyűjteményeinek kialakulása és sorsa
Csapodi Csaba: A magyarországi nyomtatványok nyelvi megoszlása 1800-ig
Csapodi Csaba: Könyvtermelésünk a XVIII. században
Dezsényi Béla: Írók, szerkesztők, kiadók és nyomdák viszonya 1845-ben
Fehér Katalin: Egy reformkori bencés szerzetes olvasmányai
Fülöp Géza: A vidéki birtokos nemesség könyvkultúrája a 18-19. század fordulóján
Haraszti Károly: A pesti nyomdák a 19. század első felében
Haraszti Károly: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem a múlt század első felében
Holl Béla: Pest-Buda polgárainak könyvkultúrája a XVII-XVIII. században
Kecskés Anna: Felvilágosodás- és reformkori nyomdáink a számok tükrében
Kéki Béla: Nagysikerű kiadványsorozatok a múlt században
Koncz József: A marosvásárhelyi helv. hitv. főtanodai könyvtár ismertetése
Kósa János: Az utánnyomás eltiltása Magyarországon
Lukácsy Sándor: Eötvös József könyvtára
Molnár László Sándor: Könyvtár a könyvtárban
Sennowitz Adolf: A magyar könyvkereskedelem a XIX-ik században
Simén Domokos: Az unitáriusok kolozsvári főiskolájának könyvtára
Somkuti Gabriella: Egy XVIII. századi főúri könyvtár olvasóforgalma a múlt század első felében
Szentimrei Mihály: Az esküdt deákok magyar könyvtára
Török Gyöngyi: Középkori magyarországi könyvfestészet
Trócsányi Zoltán: A XVIII. század magyar könyveinek olvasóközönsége és példányszáma
Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár
Vita Zsigmond: Erdélyi könyvkereskedők és katalógusaik a felvilágosodás korában és a reformkorban