RÉGI KÖNYVEK
ÉS KÉZIRATOK

Tanulmánygyűjtemény


Összeállította Pintér Márta


Csapodiné Gárdonyi Klára
A X-XI. századi kódexművészet

Csapodiné Gárdonyi Klára
Illusztrált kódexeink

Vizkelety András
A német írás története. A régi német írásbeliség

Maróth Miklós
Keleti írások, keleti kéziratok

Rajeczky Benjámin
Zenei paleográfia. Írásos emlékeink hangjelzései

Fazakas József
Vízjelek a könyvtári munka szolgálatában

Vizkeleti András
Kódexkatalógusok szerkesztése és használata

Vértesy Miklós
Általános nyomdászattörténet XV. század

Borsa Gedeon
Általános nyomdászattörténet XVI. század

Borsa Gedeon
Magyarországi nyomdászattörténet

Holl Béla
A régi magyarországi nyomtatványok meghatározása

Kókay György
A magyar időszaki sajtó története a XVIII. század végéig

Hervay Ferenc
Magyarország történeti földrajza a XVI-XVIII. században

Komjáthy Miklós
A magyarországi írásbeliség kialakulása

Berlász Jenő
Közintézményeink a XVI-XVIII. században

Berlász Jenő
Magyarország egyházi könyvtárai a XVI-XVIII. században

Kovách Zoltán
A magyarországi katolikus egyházi könyvtárak jelentősége a tudományos kutatás szempontjából

Újszászy Kálmán
A magyarországi református egyházi könyvtárak jelentősége a tudományos kutatás szempontjából

Papp Ivánné
A magyarországi evangélikus egyház könyvtárai és a tudományos kutatás

Scheiber Sándor
A Magyar Izraeliták Országos Könyvtára

V. Kovács Sándor
Segédkönyvek a régi magyar irodalom tanulmányozásához

A régi könyvek és kéziratok feldolgozásának segédkönyvei és azok lelőhelyei