Tartalomjegyzék

 1. A budai Hess-nyomda új megvilágításban

 2. A hazai ősnyomtatványok változatai

 3. A hazai ősnyomtatványok példányai

 4. Hess betűöntvényeinek mérete és az abból levonható következtetések

 5. Hess nyomtatványainak papírja és kötése

 6. Milyen műhelye lehetett Hessnek Budán?

 7. A hazai könyvnyomtatás megalapítása

 8. Új példánya került elő az első hazai nyomtatványnak

 9. Vitéz János és a könyvnyomtatás

 10. Az első szebeni nyomda Erdélyben (1528-1530)
  Die erste Buchdruckerei zu Hermannstadt in Siebenbürgen

 11. Sebastian Pauschner, az első Magyarországon megjelent orvosi munka szerzője és nyomtatásban kiadott munkái

 12. A szebeni nyomda a XVI. század utolsó negyedében

 13. Kísérlet az 1539. évi brassói nyomtatványok megjelenési sorrendjének megálapítására

 14. Johannes Honterus a könyvillusztrátor
  Johannes Honterus als Buchillustrator

 15. “Chorographia Transylvaniae”. Johannes Honterus művének két kiadása
  Die beiden Ausgabe der "Chorographia Transylvaniae" von Johannes Honter

 16. A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. I. (Heltai)
  Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. I. (Heltai)

 17. A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. II. (Hoffhalter)
  Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. II. (Hoffhalter)

 18. A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. III. (Manlius)
  Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. III. (Manlius)

 19. A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. IV. (Klöss)
  Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. IV. (Klöss)

 20. A legrégibb magyar perikopáskönyvek illusztrációi. V. (Bécs–Lőcse)
  Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. V. (Wien–Locse)

 21. Hoffhalter-problémák

 22. Hoffhalter Rudolf nyomdája a Dráva és a Mura táján (1573-1574)
  Rudolphus Hoffhalters Typographie in der Gegend von Mur und Drau 1573–1574

 23. 16. századi nyomtatványok Stuttgartban

 24. Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve

 25. A “Reggeli éneklések” és Kálmáncsehi Sánta Márton

 26. Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve, mint zenetörténeti emlék

 27. Kötéstáblából előkerült ismeretlen, XVI. századi bártfai nyomtatványok

 28. 1596. évi bártfai “Neue Zeitung” és más, korabeli magyar vonatkozású tudósítások

 29. Albert Grawer munkája két kiadásának problémája

 30. Hol és mikor nyomták az eddig ismert két legrégibb magyar sorsvető könyvet?

 31. A “Fortuna” sorsvetőkönyv eredete és utóélete

 32. Salamon Sultzer. Nyomdász és betűöntő Közép- és Kelet-Európában (1564–1603)
  Salamon Sultzer, ein Typograph und Schriftgiesser in Mittel- ind Osteuropa 1564–1603

 33. Hogyan korrigáltak 1566-ban a kolozsvári Heltai-nyomdában?

 34. A vimpáci ferences nyomda és annak újabb terméke 1595-ből

 35. Töredékesen előkerült két ismeretlen XVI. századi magyar nyomtatvány

 36. XVI. századi magyarországi nyomtatványok a bécsi Nationalbibliothekban

 37. Három tévesen feltételezett XVI. századi hazai nyomda (Eperjes, a kolozsvári jezsuiták műhelye és Nagybánya)

 38. Tévesen feltételezett XVI. századi magyarországi nyomdahelyek Deschamps földrajzi szótárában

 39. Problematikus nyomdahelyek a 16. századi Magyarországon
  Problematische Druckorte des sechszehnten Jahrhunderts in Ungarn

 40. További problematikus nyomdahelyek a 16. századi Magyarországon
  Weitere problematische Druckorte des sehszehnten Janhrhunderts in Ungarn

 41. Ismeretlen Manlius-naptár

 42. Frankovith Gergely

 43. Johannes Manlius, nyomdász és könyvkereskedő a délszlávok szolgálatában
  Der Drucker und Buchhändler Johannes Manlius im Dienste des Südslawen

 44. A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege

 45. Ólom és könyvsajtó nélküli nyomda. (Erdély 1640–1642)
  Eine typographische Offizin ohne Blei und ohne Druckpresse

 46. A körtvélyesi kolostor “nyomdája”

 47. A kisalakú, régi magyarországi nyomtatványokról

 48. Nádasdy Ferenc pottendorfi és lorettomi nyomdái (1666–1673)

 49. Kiegészítő adat egy lorettomi nyomtatványról

 50. Német nyomdászok a 17. századi Magyarországon
  Deutsche Buchdruker des siebzehnten Jahrhunderts im Ungarn
KÖTET CÍMLAP KEZDŐLAP