Kékszarka (Cyanopolius Bp.)

A kékszarka (Cyanopolius Bp. Cyanopica) nemzetségének jegyei: egyenes, kampónélküli csőr, aránylag kicsiny termet, selyemlágyságú tollazat, a szajkószerű szárny és hosszú, lépcsőzetes farok. A nemzetségnek érdekes az elterjedése. Az alább ismertetendő délnyugateurópai alakon kívül még három további alak ismeretes, amelyek Kínában, Japánban és Kelet-Szibériában élnek. S ezek a területileg annyira elválasztott alakok nem is nagyon különböznek egymástól; sőt oly kevéssé, hogy Hartert csak egyetlen egy fajt ismer el: a Cyanopolius cyanus Pall.-t, amelynek törzsalakja a szibériai, míg a többiek mint alfajok szerepelnek.

A spanyol kékszarka (Cyano p Iius cyanus cooki Bp.)

A kékszarka nemzetségének Dél- és Közép-Spanyolországban, valamint Portugáliában élő faja, amely a legszebb európai madarak közé tartozik. Feje és a tarkó felső része bársonyfekete, háta és köpenye halvány barnásszürke, torka és pofái szürkefehérek, alsó része világos fakószürke, szárnya és farka világos kékesszürke, a kézevezőtollak kívül fehéren szegettek. Szeme kávébarna, csőre és lábai feketék.

Fogvatartott kékszarkák ritka, de igen kedves jelenségek kalitkáinkban, nagyon jól bírják a fogságot és gondos ápolás mellett éppen úgy megszelidülnek, mint más varjak.