Békaszájú (Batrachostomus Gould)

A békaszájú nemzetség tizenkét faja Indiát, Ceylont, a Maláji szigettengert és a Filippineket lakja. Kisebbek a bagolyfecskéknél, de ragadozó fölszerelésük aránylag még tökéletesebb. Erőteljes csőrük, melynek kávái jól fejlettek, többen rendkívül lapos és annyira kiszélesedett, hogy valóban hasonlít a béka szájához; orma hosszában gyengén, a hegyén éles kampóban lefelé hajló; felső kávája sokkal szélesebb s minden oldalról körülzárja az alsó kávát; orrlyukai a Podargus-nemzetségre emlékeztetnek. A fej mindkét oldalán, a fül táján, a szemek fölött és mögött meghosszabbodott, kissé foszlott tollakból álló tollpamat húzódik hátrafelé, mely a fej többi tollazatától elüt.

A füles békaszájúmadár (Batrachostomus auritus Gray)

Tollazata igen szép színű. Felül világos rozsdásszínű, finom, fekete márványozással; tarkóját fehér, félholdalakú szalag díszíti; vállán nagy, kékesfehér foltok láthatók, homlokán és szeme mögött tűzsárga foltok, torka közepe, előnyaka és hasa fehér, részben zegzugos vonalakkal, melle rozsdás alapon fehér és fekete foltokkal; erősen lépcsőzött farka világos rozsdás, 7–8 sötétebb, feketén szegélyezett harántszalaggal és sok feketés, zegzugos vonallal tarkázott; az evezők hasonlóan szalagozottak. Szeme tiszta kénsárga, csőre világossárga, lába barnás. Malakka-félszigetén, Szumatrán és Borneón fordul elő.