Üregi bagoly (Speotyto Gloger)

Az ebbe a nemzetségbe tartozó baglyok földön élnek s ezért igen hosszú, rövidujjú lábaik vannak. Fejük mérsékelten nagy és kerek; szemük nagy; csőrük kissé nyujtott, ormán enyhén hajlott, kampója közepes nagyságú, alsó kávája tompahegyű és a hegye előtt mindegyik oldalon kis kimetszést mutat; szárnyai erősek és hosszúak, a negyedik evező a leghosszabb; farka rövid, csapott végű; csűdje magas és vékony.

Az üregi bagoly (Speotyto cunicularia Mol.)

Hazája Dél-Amerika. Tollazata felül vöröses szürkésbarna, hosszúkás, kerek, fehér pettyekkel rajzolt; álla és szemöldöke fehér; alsó nyaka vörösessárga, szürkésbarna foltokkal; melle szürkésbarna, sárgásan foltos. Szeme sárga, csőre halvány zöldesszürke, lábai szintén halvány zöldesszürkék, de az ujjak talprésze sárgás.

A prairiei-bagoly (Speotyto hypogaea Bonap.)

A barlangi vagy prairiei-bagoly, az előbbinek az északamerikai rokona, annyira megegyezik az imént leírt fajjal, hogy csak a legkimerítőbb leírás volna szükséges a csekély különbségek szemléltetésére.