GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ ELŐSZAVA

A szellemi tudományok emberei gyakran sajnálattal állapítják meg, hogy az olvasóközönség érdeklődése újabban inkább a természettudományok felé fordul. Korábban főként a bölcsészet és a történelem ragadta meg az embereket, ma lehámlott a természettudományokról a „száraz” jelző s például a kitűnően szerkesztett Természettudományi Közlöny egyik legelterjedtebb nyomdaterméke Magyarországnak. E téren legjobban növeli a közérdeklődést a könnyed, művészi előadás, aminek különös frissességet adhat ráadásul az, ha az író olyant ad elő, amit közvetlen szemlélésből ismer. A műszavakkal dobálódzó és adathalmazban vájkáló, szakszerűsködő szobatudós hamar készen van a tudományok úgynevezett népszerűsítésének lenézésével. Az olvasóközönségnek, természetesen, más a felfogása. Ez magyarázza meg azt, hogy Alfred Eduard Brehm-nek, a nagy német zoológusnak, munkája a legkülönbözőbb nyelveken mindig újabb és újabb kiadásokban jelenik meg. A siker titka az, hogy többnyire saját szemével látta, amit leírt és mesterien, kristálytisztán tudta előadni mondanivalóját. Ez az újabb kiadás is kétségtelenül sok gyönyörűséget szerez majd azoknak, akik a természettudományok iránt érdeklődnek és hozzá fog járulni az állattani ismeretek terjesztéséhez. Az ilyen könyv valósággal iskolánkívüli népművelési munkát végez.