Kanada kultúrsertései

Itt a sertésfajták többé-kevésbbé ugyanazok, mint Észak-Amerikában, de számbeli „gruppirozódásuk” más. ltt a Yorkshire és Berkshire van jobban elterjedve, meg az amerikaiak büszkesége: a Poland-Kína itt már háttérbe szorult.

Kanadában a farmerek kiterjedten űzik a sertéstenyésztést és hízlalást és a kormány is nagy gondot fordít annak fejlesztésére, hogy az angol piacok szükségletét – innét az angol gyarmatról – lehessen ellátni. A tenyésztő és törzskönyvelő egyesületek itt is szépen működnek a tenyésztés javításán és föllendítésén és az exportvágóhidak is eredményesen működnek (Angliából hozatnak tenyészanyagot és a farmereknek kiosztják), hogy az angol piacra a dán sertéstermékekhez hasonlót exportálhassanak és azt maguknak meghódíthassák.