I. alosztály: Csontvértes halak (Osteichthyes)


FEJEZETEK

A csontvértes halak csoportja ősrégi. Már a devonból ismerünk olyan halalakokat, melyek testük felépítésében és pikkelyeik kialakulásában e csoport jellegzetes tulajdonságait tüntetik fel. Mennél feljebb hágunk Földünk történetében, annál több és változatosabb alakú csontvérteshalat találunk. De észrevesszük azt is, hogy számtalan fejlődési ág megszűnik, képviselőik kihalnak, s pusztulásuk, eltűnésük okát nem tudjuk megmagyarázni. Ez oknál fogva a csontvérteshalak ma élő családjait széles hézagok választják el egymástól s a megkövült, kihalt alakok ismerete nélkül nem volnánk képesek rokonságukat, egymással való összefüggésüket megérteni. Mint ahogy egy vízzel elárasztott szárazföldből csak magas fensíkok, hegygerincek és csúcsok emelkednek ki, amelyek látszóan teljesen különállók egymástól, éppúgy emelkednek bele a föld történetének halcsaládjaiból egyes elkülönült részek a mai korba. Gyakran épp az elkülönült apró csoportok a legérdekesebbek, mert egyes ősi jellegeket sokkal jobban megőriztek, mint a jelenkor halainak nagy tömege. A csontvérteshalak rendszertana és az egyes csoportok értékelése még nem egységes s a különböző szakemberek más-más felfogást vallanak e kérdés felől. Mi az egyes csoportokat, mint egymásmellé sorakozó rendeket fogjuk tárgyalni.