Villás tőkehalak (Phycis Cuv.)

A villás tőkehalak, Phycis Cuv., nemzetségének tagjait a mérsékelten megnyúlt és apró halpénzekből fedett test, mindenekfölött pedig az jellemzi, hogy hasúszójukat egyetlen hosszú és a végén villásan elágazó sugár képviseli. Egy bajuszszáluk van. Állkapcsukat és ekecsontjukat apró fogak lepik el. Az idesorolt fajok az Atlanti-óceán északi részében és a Földközi-tengerben, mélyebb vízben élnek. Húsuk finom.

A földközi-tengeri menyétke (Phycis mediterraneus Delar.)

A földközi-tengeri menyétke, Phycis mediterraneus Delar., a liguri halászok „mustelle”-je, a velenciek „mustie”-je és „figo”-ja, körülbelül 40 cm-nyire nő meg. Hasúszójának magányos sugara az alsóúszóig ér. Első és második hátúszója egyenlő magas. Háta felül gesztenyebarna. Mellúszójának hegye fehéres, a barna második hátúszó és az alsóúszó feketeszegélyű. Az olasz partok mentén mélyebb helyeken mindenütt előfordul, de nem gyakori. A trieszti- és a fiúmei-öbölben „sorzo” és „tenca” néven ismerik. Faber szerint az Adriában is ritka, de Lesina közelében gyakoribb. Többnyire júliustól szeptemberig fogják, úgylátszik, akkor ívik. Megtalálták már a Fäeröer-szigetektől délnyugatra és Irországtól nyugatra is.

Az ezüstös tengeri compó (Phycis blennoides Brünn.)

Az ezüstös tengeri compó, Phycis blennoides Brünn., a Földközi-tengerben is él, de, valószínűen életmódja miatt, mindenütt ritka. Az Adriából Faber Velence, Trieszt és Fiúme mellől sorolja fel. Ninni szerint Velence környékén nem tartozik a ritkaságok közé, a halászok legalább is jól ismerik. A Földközi-tengeren kívül a norvég partok mentén a Trondhjem-fjordig, s továbbá a skót partok közelében, a Kattegatban, az Északi-tengerben, az angol partok közelében, Irországtól délnyugatra, s az Atlanti-óceánban is előfordul és kisebb, vagy tetemesebb mélységben él. Háta ezüstszürke, vagy pedig ibolyásba játszó szürkéspiros, hasoldala ezüstös; úszóin barna pontok vannak; első hátúszójának eleje fekete, a többi úszót fekete sáv szegélyezi; szájpadlása feketéskék. Teljes hossza 40-50 cm. Első hátúszóját 9-10, a másodikat 56-62, az alsót pedig 52-55 sugárral feszítheti ki. Az első hátúszó harmadik sugara erősen meghosszabbodott.