A Véglények rendszerezése

A német szövegnek itt-ott figyelemre méltatásával írta: Dr. Gelei József.


Köszönettel tartozom dr. Scherffel Aladár igen tisztelt barátomnak, hogy ennek a fejezetnek átdolgozásában segítségemre volt és dr. Kol Erzsébetnek, hogy a színes hó kérdését megírta.


A véglényeknek két nagy altörzsét különböztetjük meg, ú. m. a plazmánmozgók (Plasmodroma) és a csillóthordók (Ciliophora) csoportját. A plazmánmozgók altörzsébe soroljuk az ostorosok (Flagellata, Mastigophora), a gyökérlábúak (Rhizopoda) és a spórások (Sporozoa) osztályát. Viszont a csillóthordók között megkülönböztetjük a mindig csillásak (Empedotricha) vagy közönségesen csillósok (Ciliata) és az ifjancsillósak (Paidotricha vagy közönségesen szívókások (Suctoria) osztályát.