3. Sörtés üregi nyulak (Caprolagus Blyth)

A sörtés üreginyúl (Caprolagus hispidus Pearson)

A Himalája déli lábáról, Bhutan és Asszamból, nevezetesen a mocsaras Terai vidékéről ismeretes. Feltűnő rövid fülei vannak, mint Netscher nyulának, szemei kicsinyek és hátulsó lábai alig hosszabbak, mint az elülsők. Színezete ennek is feltűnő, felső oldala általában sötétbarna, mely a fekete és az alsó oldal barnásfehér színének vegyüléke; ez utóbbi szín a hason világosabb, mint a mellen. Sajátságos érdes, sörtés bundája, melyre a fajnév is vonatkozik. Életmódját Blanford szerint nem ismerjük. Az állat állítólag földalatti lyukakban lakik, mint a mi üregi nyulunk, de nem él olyan társaséletet. A bennszülöttek szerint főkép gyökereket és fakérgeket eszik; húsa fehér, mint az üregi nyúlé. Pollok szerint ez a gyüjteményekben oly ritka és kevéssé ismert rágcsáló a „Dooars”-okban a „Bhootanhills”-ekben nagyon gyakori; Pollok a Brahmaputra partjain Dhoobri alatt is látta. Az állat fülei igen rövidek és szélesek, az egész állat igen sötétszínű, tömzsi testalkatú és megjelenése üreginyúlra emlékeztet; szemei kicsinyek, végtagjai rövidek és zömökek, bajuszsertéi rövidek. Daccában fekete üreginyúlnak nevezik, és azt állítják, hogy néha úgy ás, mint a közönséges üreginyúl. Lakóhelye sűrű bozót, bambuszsűrűség, és hasonló zavartalan helyek; rejtett életmódja következtében nehezen található. Pollok rendesen 1–2 darabot lőtt minden vadászkirándulásán. Bennszülöttek beszélték, hogy legalább hatot kölykezik.