2. Macskanyulak (Lagidium Meyen)

Az idetartozó második nemzetséget, a macskanyulakat jóval hosszabb fül, négyujjú végtagok, a test hosszúságával vetekedő, felső oldalán bozontos farok, s a nagyon hosszú bajuszsörték különböztetik meg a csincsilláktól, amelyekkel egyébként fogazat és életmód tekintetében csaknem tökéletesen megegyeznek. Eddig ennek a nemzetségnek is csak két fajtáját ismerjük jól; mindkettő a Kordillerák magas fekvésű fenntérségein, szorosan az örök hó határa közelében, vagyis mintegy 3–5000 méter tengerszínfölötti magasságban, kopár sziklák között tanyázik.

A két faj egyike Chilének, Boliviának és Peru déli részének fenntérségeit, míg másika Peru északi részeinek és Equadornak hasonló fekvésű területeit lakja.

A perui macskanyúl (Lagidium peruanum Meyen)

[Régi neve: cuvieri.]

Perui macskanyúl (

Perui macskanyúl (Lagidium peruanum Meyen).

Az állat körülbelül akkora és olyan testalkatú, mint az üregi nyúl, csakhogy hátsó végtagjai sokkal hosszabbak és hosszú farka tekintetében inkább bizonyos macskafajokra emlékeztet, a nyúlétól pedig nagyon eltérő. Füle körülbelül 8 cm hosszú, külső szélén kissé betűrődött, a hegyén kerekített; kívül gyéren szőrös, belül csaknem csupasz, szélén meglehetősen sűrű szőrkefe van. Bundája nagyon puha és hosszúszőrű, a szőrök, néhány sötétebb szálat kivéve, tövükön fehérek, végükön pedig sárgásbarnával kevert szennyesfehérek, úgyhogy a szőrruha általános színe hamuszürke, amely a test két oldalán kissé világosabb s inkább sárgásba hajló. Farkát alul és oldalt rövid, fönt hosszú és bozontos szőr borítja; a szőr színe amott barnásfekete, emitt fehér és fekete, a hegye felé pedig egészen fekete. Hosszú, vállig érő, fekete bajuszsörtéi nagyon föltűnők.

Azok a prémek, amelyek „chinchillones” néven kerülnek a piacra, az itt leírt állattól származnak. Amióta a csincsilla mindkét faja annyira megfogyott, többezer példányban jut a kereskedésbe, s darabját 26–40 pengővel fizetik, ár tekintetében tehát elérte az igazi csincsilla 20 év előtti árát. Ez is szomorú bizonysága a prémhiánynak, amelyet az előre nem látó, mindent elpusztító rablógazdaság okozott!