2. alcsalád: Királyka-formák (Regulinae)


FEJEZETEK

Csőrük vékony, a felső káva kissé rovátkás, a csőrorom egyenes, kissé tarajos, a hegyénél kissé lefelé hajló. Az elsőrendű evezők közül az első rövidebb, mint a másodiknak a fele, vagy legföljebb csak fele olyan hosszú.