TARTALOMA

Athenodorus

AJhnodwroV. – 1. Cordylion (Korduliwn) melléknévvel Tarsusból. Mint a pergamumi könyvtár igazgatója ez állásával visszaélt; mert a stoikus Zeno és a régebbi stoikusok irataiból törölte mindazt, mi cynikus színezetü volt. Diog. Laër. VII, 34. Cato hívására Kr. e. 70-ben Rómába ment (Plut. Cato minor X, 16) és az ő házában élt haláláig. Rá vihető vissza az a fontos irodalom-történeti adat, hogy Homerus költeményeit Pisistratus gyűjtötte össze és szerkesztő-bizottság által rendeztette. – 2. Sandon fia, szintén tarsusi; Posidonius tanítványa, az epirusi Apolloniában Augustus tanitója, ki őt azután magával vitte Rómába; később hazájába tér vissza és 82 éves korában hal meg. Valószínüleg egy azon A. Calvusszal, kit Cicero úgy említ ad Att. XVI, 11, 4, mint a ki őt a de off. irásában segítette, s neki egy upomnhma-t küldött. Iratai közül jelentősebb az Aristoteles categoriáinak birálata (Simpl. és Porphyr. Schol. in Arist. 47. 620 és köv.) és egy irat, melyet Octaviához intézett. Plutarchus (Publ. XVII), Strabo több észrevételét említi a természeti földrajz köréből. I. p. 6, 55. Behatóbban szól róla Susemihl (Gesch. d. gr. Litt. d. Alex. II, 248 és köv.) – 3. Egy görög, kit Nagy Sándor egy teleppel Bactrába küld, hol Bicon megöli, mert királylyá akarja magát tenni Kr. sz. e. 325. Curt. IX, 7, 1.

H. I.