TARTALOMA

Atreus

AtreuV, Pelops pisai (Elis) királynak és Hippodamiának fia, Tantalus unokája, Thyestes bátyja. Fiai az Atridák: Agamemnon és Menelaus. A. és Tyhestes meggyilkolták mostohafivérüket, a Pelopstól és Axioche nymphától származó Chrysippust és atyjuk haragja elől Mycenaebe menekültek unokaöcscsükhöz, Eurystheushoz. Midőn az a Heraclidák ellen való hadjáratban elesett, A.-ra száll királysága, Pelops halála után pedig örökli atyjának országát is. Thyetes elcsábítja A. feleségét Aëropét, A. erre feleségét a tengerbe dobatja, öcscsét pedig száműzi. Ez most bátyjának fiát Plisthenest, kit saját gyermeke gyanánt nevelt volt föl, Mycenaeba küldi, hogy A.-t megölje. A. kivégezteti az ifjút és csak azután tudja meg, hogy az édes fia volt. Thyestesen ezért kegyetlen boszút áll: látszólag kibékülvén vele darabokra aprított fiait tálalja föl neki eledelül. Thyestes elátkozza fivérét és világgá megy, a nap istene visszafelé fordítja kocsiját, hogy ne lássa a szörnyű tettet. A., hogy országát a büntetésül küldött döghaláltól megszabadítsa, a jósda intelme szerint Thyestes keresésére indul; útjában nőül veszi annak leányát Pelopiát, kit saját apja ejtett volt teherbe. Pelopia Aegisthsut szüli, kit Atreus saját fia gyanánt nevel föl és évek mulva megparancsolja neki, hogy ölje meg a fogságba ejtett Thyestest. Az Pelodia kardjáról ráismer fiára, tudatja vele eredetét, mire Aegisthus visszatér A.-hoz s őt leszúrja. Thyestes és Aegisthus elűzik Agamemnont és Menelaust és átveszik az uralmat. A tragikusoknak kedvelt tárgya volt a Pelopidák mythusa, ők bővítették ki azokkal az iszonyatosságokkal, melyekről Homerus és Hesiodus még mit sem tudnak.

L. N.