TARTALOMB

Bacchiadae

Bakciadai, corinthusi uralkodó nemzetség a Heraclida Aletes törzséből. Utóbbinak 4-ik utóda, Bacchis, olyan kitünő király volt, hogy a dynastiát ezután Bacchiadának nevezték. A 8-ik Bacchiada, Automenes korában 747-ben Kr. e. a királyság oligarchiává változott, de még 90 éven keresztül a B.-ák bírták a hatalmat, midőn 657-ben Kr. e. Cypselus, ki különben anyai ágon szintén a B.-áktól származott, az alsó rétegek segélyével megbuktatta a fényűzése és gőgje miatt gyülöletessé vált oligarchiát és tyrannist alapított. A B.-ák most főkép Spartába vonultak. Hdt. 5, 92. 6, 128. Paus. 2, 4, 4.

S. L.