TARTALOMB

Bacenis silva

Germania egy nagy kiterjedésű erdeje, melyet Caesar (b. g. 6, 10) a suevusok és cheruscusok természetes határának mond. Zeuss szerint (11. l.) a mai Harz-hegység, mások szerint a thüringiai erdő nyugati része vagy a hesseni Vogelsberg. A név valószínűleg bükkfa erdőt jelent (v. ö. ófeln. Buochunna, Idg. Forsch. 4, 22); talán ugyanez az etymologiai magyarázata a magyar Bakony nevének is, feltéve, hogy germán eredetű.

P. G.