TARTALOMB

Bactria, Bactriana

Baktria, Baktrianh, ó-bactriai nyelven Bákhdhri, az ó-perzsa ékiratokban Bákhtris, ma új-perzsául Balkh, a perzsa birodalom legészakibb tartományainak egyike, az Oxus középső folyásának termékeny völgye; határa északról és keletről Sogdiana, délről a Paropanisus és Aria, nyugatról Margiana. Fővárosa Bactra (h vagy ta Baktra, vagy Zariaspa, perzsául: az aranyos lovú, m. Balkh városa) a Bactrusnak, az Oxus egy mellékfolyójnáak partján; más, már görög-alapította városai voltak: Alexandria Oxiane, Demetrias, Eucratidea és Euthydemia. E tartomány, mely kitünő lovakat tenyésztett, előbb ó-bactriai királyoknak hódolt és később a perzsa hatalomnak főfészke volt keleten; onnan terjedt el az ú. n. Zoroaster-féle vallás és annak szent könyve, az ó-bactriai nyelven írt Aveszta. E tartomány satrapái nagyobbára királyi herczegek és meglehetősen függetlenek voltak. Természeti helyzete következtében csakhamar Nagy Sándor meghódítása után Diodotus helytartó kezdeményezése folytán el is szakadt a Seleucidák birodalmától és külön görög nemzetiségű királyoknak hódolt meg (Kr. e. 256-ban), a kik hatalmukat Eucratidas király példájára (180 körül) még az indusmenti országokon is túl terjesztették. E birodalom a parthusok hatalmának emelkedése és scythiai törzsek rohamai következtében bukott el (Kr. előtt 165 körül). – Strab. 11, 514 sk. 15, 692. Theophrast. hist. plant. 4, 4, 7. 3, 4, 5 sk. Polyaen. 1, 1. Curt. 7, 4, 16. Arist. hist. an. 2, 1. Spiegel, Altpers. Keilinschriften 211; u. a. Erân. Alterthumskunde I, 42. 220. II, 544. 557. 562. III, 64.

P. K.