TARTALOMB

Baduhennae lucus

erdő a frisiusok földjén; Tacitus szól róla (Ann. 4, 73) azon alkalomból, hogy L. Apronius 28-ban Kr. u. a fellázadt frisiusok ellen hadakozott s az utóbbiak az említett erdőben 900 rómait levágtak.

P. G.