TARTALOMB

Bargaudae

celta nyelven a m. «forradalmasak», gallus parasztok, kik Diocletianus császár alatt a római közigazgatás ellen fellázadtak és csak Maximianus császrá alatt (285. Kr. u.) bajjal csillapultak. A lázadás csirája még másfél századig lappangott és ujra ki-kifakadt s átragadt az Alpeseken túl és Hispaniába. Aur. Vict. Caes. 39. Eutrop. 9, 20. Mamert. paneg. 1, 4. 3, 4.

V. I.