TARTALOMB

Bajae

Baiai, Baiai, Campania városa Misenum és Puteoli között, a sinus Bajanus nyugati partján, az Augustus alapította híres kikötővel. A régi s már a köztársaság idejében hires városnak kiváló jelentőséget adtak a természet soknemű szépségei, valamint izzasztóúl használt meleg, kénes fürdői, a melyeknek kedvéért főleg a fürdőévad derekán (márcziusban és áprilisban) nagy számban sereglettek oda a vendégek. Strab. 5, 243. Hor. ep. 1, 1, 83. A pompa és fényűzés következtében kifejlődő szabadabb életmód, a gyönyörök hajhászása méltán hívrta ki a szigorúbb erkölcsűek ócsárlásait, úgy hogy egyesek valósággal deversorium voluptatumnak bélyegezték. Sen. ep. 51. Prop. 1, 11, 27. Mart. 1, 63. Az előkelő és gazdag rómaiak különben gyönyörű villáikkal vonzó és élénk helylyé tették. Itt halt meg Hadrianus császár. – Irodalom: Zell, Baiae ein römischer Badeort, Ferienschrift. 1, 141 köt. Becker, Gallus, 2. rész. 7. jelenet, a jegyzetekkel együtt. Paolini, avanzi dele antichità esistenti a Pozzuoli, Cuma e Baia, Napoli, 1768. Beloch, Topographie, Geschichte und Lehen der Umgebung Neapels im Altertum, Berlin 1879 s hozzá az 5. sz. földabrosz.

B. G.