TARTALOMB

Bantia

m. Sta. Maria di Banzi, municipium Apuliában, erdőség közepette, Venusiától (m. Venosa) délkeletre. Liv. 27, 25. Hor. od. 3, 4, 15. Jelentőséget előttünk a tabula Bantinától kapott, a melyet 1790-ben találtak meg ott s a Kr. e. 133–118. évekből való. A tábla egyik fele latin, másik fele oscus nyelven különböző hivatalos intézkedéseket foglal magában az ottani közigazgatás érdekében. Először 1795-ben adták ki, majd magyarázatokkal Mommsen C. I. L. 1863, I. 45 k. l. – Irodalom: Mommsen e művén kívül Unterital. Dial. 145 l. Kirchhoff. Das Stadtrecht von Bantia, Berlin, 1853. Jung. Müller I. Handbuch, 3, 478.

B. G.