TARTALOMB

Bardyaei

Barduaioi, illyriai rabszolgák kik az első polgárháború idejében Marius testőrségét képezték, a ki ő reájuk bizta ellenfeleinek tömeges kivégzését. Sertorius ezt a kegyetlen és rakonczátlan rablócsapatot, számszerint négyezret, egy szálig lekaszaboltatta. Plutarch. Mar. 43 s köv. Sertor. 5.

M. L.