TARTALOMB

Baskania, h,

fascinatio, megigézés, megrontás. Már az ókorban el volt terjedve a ma is dívó babonás hit, hogy embert, főleg gyermeket, de meg barmot, sőt élettelen tárgyakat is szemmel meg lehet verni, szóval megbűvölni. A bűbáj ellenszerei voltak bizonyos mozdulatok, pl. a fügemutatás vagy a hüvelykujjak szorítása a marokban, szintúgy bizonyos szólások, pl. eiV cejalhn soi, erre stb. vagy pedig a kiköpés. Plin. N. H. 28, 35 köv. Leginkább azonban a talizmánokat (julacthria, apotropaia, amuleta) szoktak a megbabonázás ellen viselni, többnyire a nyakon (periammata; a 160. á. Krimből származó bűbáj ellen védő nyakláncz). Gyakori talizmán volt az ephesusi Dianának különféle titokzatos jelekkel (’Ejesia grammuata) körülvett képe (161. á. a syracusaei muzeumban levő agyaglemez után). A rómaiak magikus gyűrűket viseltek talizmánként; de annak tartottak még számtalan más tárgyat, melyek közül sokat említ Plinius 28 s köv. könyveiben. L. Bulla.

M. J.

160. Bűbáj ellen védő nyakláncz. (Krim.)

160. Bűbáj ellen védő nyakláncz. (Krim.)

161. Talizmán az ephesusi Diana képével.

161. Talizmán az ephesusi Diana képével.