TARTALOMB

Batavi

Batauoi, egy belviszályok miatt elköltözött germán nép, elfoglalta a szigetet a Rajna torkolatában a Rajna, Vacalus és Mosa közt, a honnan insula Batavorum lett a neve. Tac. Germ. 29. hist. 4, 12. Caes. b. g. 4, 10. A rómaiak őket szövetségeseiknek tekintették, a kiktől a germánok ellen viselt háborúban nagy segítséget nyertek. Lovasságuk nagy ügyességgel úszott vizeken át. Tac. ann. 2, 8. hist. 4, 12. 17. A szabadságra törekvő germán szomszédok bennök is felébresztették a rómaiak nyügétől való felszabadulás vágyát, kivált hogy ez utóbbiak gyakori ujonczozással és zsarolással kiállhatatlanokká váltak. Legjelentékenyebb volt a lázadás Claudius Civilis vezérlete alatt Vespasianus császár idejében (69–70. Kr. u.). Tac. hist. 4, 12–37. 54–80. 5, 14–26. E lázadást a rómaiak lecsillapították ugyan, de adófizetéstől felmentették őket és mindig kímélettel bántak velök.Tac. Germ. 29. Nevezetesebb városaik voltak Arenacum vagy Arenatium (ma Arnheim), Batavodurum (ma Durstede), Lugudunum Batavorum (ma Leyden), Noviomagus (ma Nimwegen), Trajectum (ma Utrecht).

V. I.