TARTALOMB

Bavius

rossz költő, a kit Vergilius Ecl. 3, 90 Maeviusszal együtt pellengérre állít. Eusebius szerint 33. Kr. e. Cappadociában halt meg.

N. G.