TARTALOMB

Bendis

BenoiV, BendiV, Artemisszel rokon thraciai istenasszony, a kit a régiek utóbb Hecatéval is, Persephonéval is azonosítottak. Tisztelete Kr. e. 429-ben jutott el Atticába, a hol leghíresebb szentélye a Piraeusban állott. Xen. Hell. II,4, 11. Ugyanott ünnepelték keleties jellegű ünnepségeit is, melyek körmenetből, fáklyás versenyfutásból és orgiastikus természetű éjjeli szertartásokból állottak. A thraciai asszonyok gabonakévéket áldoztak neki. Herod. IV, 33. A művészetben alig hagyott nyomot, ha csak nem tekintjük az ő ábrázolásának azt a két lándzsával és egy tőrrel felfegyverzett istenasszonyt, a ki I. Nicomedes bithyniai királynak érmein fordul elő. V. ö. Rapp, Die Beziehungen des Dionysoskultus zu Thrakien und Klein-Asien (a stuttgarti Károly-gymnasium értesítője, 1883) és Tomaschek, Die alten Thraker (bécsi akad. értek. 1893).

L. M.