TARTALOMB

Bermius

BermioV, macedoniai hegyláncz, a Ludias és Haliacmon folyók között északnyugatról délkeleti irányban vonul; felső Macedoniát elválasztja az alsótól és Edonistől. Herodot. 8, 138. Strab. 7, 330. Plin. N. H. IV, 15. Mai neve Turla és Doxa.

K. J.