TARTALOMB

Bessus, Besas

BhssoV, BhssoV, BhsoV, bactriai satrapa III. Darius Codomannus idejében; a király rokona volt; a gaugamelai csata után menekülő Dariust fogságba vetette és magával hurczolta. Tehetséges és vállalkozó ember volt, a ki a Nagy Sándorral való harczban a perzsa birodalom végleges bukását meg akarta gátolni és Darius helyett néhány vele egyenlő gondolkodású satrapával az ügyek élére állt. A mint Nagy Sándor megtudta a király sorsát, B.-t és czinkosait azonnal üldözőbe vette. Midőn a macedoniai lovasok őket már-már utólérték, a királyt levágták és halálos sebében ott hagyták az út szélén (330), maguk pedig a birodalom északi tartományai felé igyekeztek. B. még más satrapákkal érintkezvén, IV. Artaxerxes néven királynak kiáltatta ki magát. Nagy Sándor ezalatt nagy erőlködéssel és fáradságos menetekkel tovább üldözte B.-t és Sogdianában utól is érte, a hol Ptolemaeus Lagi B.-t elfogta. Perzsa-medus törvényszéknek adta át, mely őt kereszthalálra itélte, mire 329-ben Ecbatanában kivégezték. Curt. 5, 7 sk. 10. Just. 11, 15. 12, 5. Jul .Valer. 2, 20. 37. (ed B. Kuebler, Lips. 1888). Arr. an. 3, 19. 28. 4, 7 s gyakr. Ael. n. an. 6, 25 s gyakr. Spiegel, Erân. Alterthumskunde, II, 531 sk. Justi, Iran. Namensbuch 67. Egy. Phil. Közl. XX, 432. Pozder. Idegen szók a görögben és latinban. Droysen, Geschcihte Alexander d. Grossen (II. és III. kiadás.)

P. K.