TARTALOMB

Bibuli.

– 1. M. Calpurnius B. Caesar ellenfele, ki vele egy időben választatott meg Kr. e. 59-ben consullá, a nélkül azonban, hogy passiv ellentállásával az új gazdasági törvények létrejöttét meg tudta volna akadályozni. Caesar fenyegetésétől tartván, nem mutatta magát a hivatalban. Lip. ep. 103. Suet. Ces. 9. 20. Cic. de dom. 15. Mind a mellett a senatusban, különösen az optimaták között tekintélynek örvendett. Később Pompejust támogatta. 52-ben Syriába ment mint helytartó, a hol a közigazgatás terén megállotta ugyan helyét, mint hadvezér azonban tehetetlennek bizonyult. Cic. ad. Att. 6, l. Részt vett a Dyrrhachium mellett vívott ütközetben (48-ban), a hol a hajóhadat vezényelte, de a csata után nemsokára elhalt. Özvegye Porcia, ifj. Cato leánya, Brutushoz ment feleségűl. – 2. M. Calpurnius B., az előbbinek fia, a Philippi mellett vívott csatában (42-ben) Antonius hatalmába kerűlt és azóta mint pártvezérét követte; utóbb mint legatus Syriába ment, a hol Kr. e. 31 körül meghalt. Egy «apomnhmoneumata Broutou» cz. munkát hagyott hátra. Plut. Brut. 13. Ap. b. c. 4, 136.

M. L.