TARTALOMB

Bideoi, bidiaioi, biduoi

(tulajdonkép iduoV digammás alakja, a m. tudó, tanú, biró) spartai hatóság, mely Pausanias szerint öt, a feliratok szerint pedig hat tagból állott; az ifjuság versenyjátékaira ügyelt fel s a paidonomoV mellé volt rendelve, feje volt a presbuV biedewn. Paus. 3, 11, 2.

D. I.