TARTALOMB

Bion

Biwn. – 1. L. Theocritus. – 2. Borysthenesi, Kr. e. 256 tájt, élczes, szellemes iró, kit Susemihl Voltaire-rel hasonlít össze. Horatiusra is nagy hatással volt a satirikus szellemben, melyben kifejezte cynikus nézeteit. (Hor. ep. II, 2, 60: Bionei sermones et sal niger). A diatribe műfajt művelte, melyben kigúnyolta a grammatikusokat, mathematikusokat és minden komoly bölcselkedést. Szójáték, játszi szeszély, maró tréfa jellemzi. Fesztelen, alant járó, pongyola nyelven irhatott és a dialogikus formát kedvelte. – Irodalom: Wachsmuth: Sillographorum graecorum reliquaie 73–77. l. Hense: Teletis reliquiae Freiburg 1889. XLVI és köv. Fritsche Menippus mintája gyanánt tekinti. L. Susemihl Gesch. d. griech. Litt. in d. Alex. I, 32–41.

H. I.