TARTALOMB

Bisanthe

BisanJh, város a Propontis (Márvány tenger) mellett; neve tágabb értelemben a Propontisra is átvitetett; eredetileg a samusiak gyarmata; remek fekvését a thraciai uralkodó Seuthes dicséri Xenophonnál. Későbbi neve ’RaidestoV, most Rodosto; erődítvényei miatt Byzantiumra nézve fölöttébb fontos volt. V. ö. Herodot. 7, 137. Xenoph. Anab. 7, 2, 38. 5, 8. Plut. Alc. 36. Nep. Alc. 7.

K. J.