TARTALOMB

Biton

Bitwn. – 1. L. Cleobis. – 2. Egy ily nevű tactikustól maradt fenn egy kis munka kataskeuai polemikwn organwn kai katapaltikwn czímen az ostromló gépekről, mely egy Attalus nevű királynak van ajánlva. Mivel nem tudni melyiknek, csak az világlik ki, hogy a Kr. e. 3-ik vagy 2-ik században iratott. – Irod.: Első kiadása Thevenottól, Veterum Mathematicorum opera, Páris, 1693. 105–114 ll. Ennél jobb Wescher, Poliorcètique des Grecs, 1867, 43–68 ll.

P. V.