TARTALOMB

Bocchus.

– 1. Mauretania királya, Jugurtha numidiai király apósa. A rómaiak és Jugurtha között kitört háborúban B. vejét támogatta, a ki ezen segély fejében Numidiának egy részét neki átengedte. Marius ugyan a maga részére vonta B.-t, de ez a szövetség hamar felbomlott és B. Jugurthával megint kibékült. Hosszas alkudozások után Sulla személyesen jelent meg B. hadiszállásán, a kivel titokban szövetséget kötött, melynek értelmében B. a lépre ment Jugurthát letartóztatta és a rómaiaknak kiszolgáltatta (Kr. e. 106-ban). Plut. Mar. 10. 32. Sull. 3. Flor. 3, 1. Val. Max. 98, 14, 4. Eutr. 4, 27. Sall. Jug. 105 sk. Liv. ep. 66. – 2. Az előbbinek fia és Bogudes öcscse, kivel közösen kormányozta Mauretaniát. Caesartól Kr. e. 49-ben a királyi czímet kapták, mire B. három évvel később Cirta várost, Juba numidiai király székhelyét, hatalmába kerítette és Caesart támogatta a Pompejus pártiak ellen, a ki azután jutalomképen b. birtokrészét nagyobbította. Caes. b. Afr. 25. App. b. c. 2, 96. 4, 54. Később Octavianust segítette, míg Bogudes Antoniushoz szegődött. Dio Cass. 48, 45. A győztes Octavianus ezért Bogudest letette és országát B.-nak adományozta. B. meghalt 33-ban. Dio Cass. 49, 33. V. ö. Boissier Gaston, Esquisse d’un histoire de Numidie (Paris, 1878.).

V. I.