TARTALOMB

Bohdcomia, ta

Apollónak szentelt ünnepség Athenaeben, melynek ideje valószínüleg Boëdromion hava 7-ik napjára esett. Apollót mint a csatában való legfőbb hadurat és segítőt ünnepelték s a hagyomány az ünnep eredetét kétféleképen, de mindenkor egy-egy győzelemmel kapcsolatosan adta elő. Hol arra a győzelemre vezették vissza, melyet Theseus aratott Boëdromion havában az amazonokon (Plutarch. Theseus 27); hol az Erechtheus válságos harczára Eleusis ellen, a mikor Ion vagy Xuthus nyujtottak segélyt az athenaeieknek. Euripides, Ion, 59 s köv. 490 óta Kr. e. a B. összeforrtak a marathoni csatának emlékünnepével. – Boëdromius (BohdromioV) Apollo istennek, mint a harczi dicsőség osztogatójának mellékneve, különösen Atticában és Thebaeben, a mely utóbbi helyen Artemis Euclea templomában külön szobra is állott. V. ö. Stephani, Apollon Boedromios, 52 skk. lapok; Milchhöfer, Über den attischen Apollon, München, 1873.

L. M.