TARTALOMB

Bolanus

– 1. L. Vettii. 5. – 2. Egy különben ismeretlen ember, a kit Horatius dicsér, mondván róla, hogy cerebri felix (sat. 1, 9, 11).

SZ. M.