TARTALOMB

BwmihV

keleti Aetoliában (Thuc. 3, 94. 96), a Coraxhegység nyugati részén, az Euenus folyó forrásai körül lakó néptörzs; a név valószínüleg attól a néhány ott levő dombtól ered, melyeknek alakjuknál fogva Bwmoi volt a nevük. Strab. 10, 451.

K. B.