TARTALOMB

Bonorum cessio

a vagyonról való önkéntes lemondás más javára. Egy bizonytalan eredetű lex Julia (49. Jul. Caes. [?]) megengedte, hogy a fizetni nem képes adós tartozása fejében vagyonát átengedhesse a hitelezőnek. Gaj. 3, 78. Ekként kikerülte a bonorium emptio szigorú foganatosítását s az infamiát is.

CS. JÓ.