TARTALOMB

Bownai

marhavásárlók, politikailag jelentéktelen, de máskülönben tekintélyes tisztviselők Aethenaeben, kiket (Sidas szerint) többnyire a volt hadvezérek közül választottak, s kiknek feladata az állami áldozatokhoz szükséges szarvasmarhák bevásárlása volt. Demosth. Mid. 171.

GY. GY.